Се продава куќа во Езерски Лозја во Струга
Корисна површина 325 мкв, сопствен двор од 530мкв
цена 220.000 евра 
Објектот е модерно уреден ,
Информации во редакцијата на Охридскај (070 311 365)