Број на текстови објавени денес: 128
MAZDA-CX3-09.2018
MAZDA-CX3-09.2018-Mobile

Преработувачката индустрија очекува зголемен обем на производство

Раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија имаат поповолни очекувања за обемот на производството во наредните три месеци во однос на февруари, додека залихите на готови производи се намалени, објави Државниот завод за статистика.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во март 2018 година е поповолна во однос на претходниот месец, а поповолна и во однос на март 2017 година. Се очекува бројот на вработени да порасне.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во март 2018 година изнесува 67 отсто од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на прозводството имале недостигот на квалификувана работна сила со 21,8 отсто, недоволната странска побарувачка со 19,7 отсто, недоволната домашна побарувачка со 18,3 отсто и неизвесното економско опкружување со 10,7 отсто.

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во март 2018 година е еднаков како во февруари 2018 година и изнесува 19,1 процентни поени, а во однос на март 2017 година е зголемен за 2,1 процентни поени