Број на текстови објавени денес: 127
MAZDA-CX3-09.2018
MAZDA-CX3-09.2018-Mobile

ОБВИНИТЕЛСТВОТО ЗА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ ДА ПОСТАПИ ПО ПРИЈАВАТА ПРОТИВ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СДСМ ОХРИД И ОПШТИНСКОТО ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖЕНИЕ!

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција,а  во врска со објавениот напис ,применувајќи го институтот ДОПРЕН ГЛАС ,НО И ПО ПДНЕСЕНАТА КРИВИЧНА ПРИЈАВА  до Основното Јавно Обвинителсво во Охрид , на записник пред Јавен Обвинител  СУзана Танскоска ,  против правниот субјект  „Теди Комерц“ ДООЕЛ,Лазе Танески во својство на одговорно лице на правниот субјект,како и против лицата : ,Вишиот соработник Александра Пирузева ,Раководителот на одделение Тихомир Дурнев , како и Помошник раководителот на сектор за Урбанизам Бранко Арнаудовски, постапиле спротивно на Член 353 Ст1,а во врска со Ст.3 и 4 од ЗКП како и Кривично Дело Проневера во службата и Послужување во службата,со цел за себе или за друг да оставарат противправна имотна корист,како и други НН лица,за можно сторени стек од повеќе Кривични Дела -ЗЛОСТРОНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ.

Очекувам ,Обвинителството да постапи во рамките на своите законски овластувања и да псотапи согласно Закон за Кривична Постапка на Р.М.Пријавата ја поднесов согласно своето граѓанско право, а и законска обврска ,со оглед да поседував сознание и документација за можно строрена тешка повреда на Кривичниот Законик. Пријавата е поднеена за Злосторничко здружување ,против правна легализација на Хотел „Лаки“ во населба Коњско во Охрид , со што е оштетен буџетот на Општина Охрид ,а и Буџетот на РМ со над 2 милиони Евра.

Основното јавно обвинителство обвинителство Охрид , било должно навремено да ја препрати Кривичната Пријава за Злосторничко здружување до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на РМ, зошто не е до сега постапено ,прашувам јавно?!

Согласно Устав на РМ , ситеграѓани се еднакви пред Закон, а тоа дали дел од чинителите на Кривичното дело Злосторничко здружување, „Теди Комерц“ ДООЕЛ,Лазе Танески во својство на одговорно лице на правниот субјект,како и против лицата : ,Вишиот соработник Александра Пирузева ,Раководителот на одделение Тихомир Дурнев , како и Помошник раководителот на сектор за Урбанизам Бранко Арнаудовски, постапиле спротивно на Член 353 Ст1,а во врска со Ст.3 и 4 од ЗКП како и Кривично Дело Проневера во службата и Послужување во службата,со цел за себе или за друг да оставарат противправна имотна корист,како и други НН лица,за можно сторени стек од повеќе Кривични Дела -ЗЛОСТРОНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ.

 

Одам понатака, се борев 13 години за владеење на правото,рушев цел еден режим кога никој не смееше и немаше храброст да им се спротистави на Мијалков, Груевски и останати.Доколку повторно ,некој е на мнение дека му се плашам , нека повели.

Сашо Денесовски -Лично