Број на текстови објавени денес: 139
MAZDA-CX3-09.2018
MAZDA-CX3-09.2018-Mobile

(Видео-галерија) Нова донација на пристапни рампи за министертво за здравство

Денес , на ден 31-08-2018 година , Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни Потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид  додели Д О Н А Ц И Ј А ПРИСТАПНИ РАМПИ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ ,за потреби на на клиничкиот центар и олеснување на пристап на лицата со посебни потреби.Донацијата од името на Министерствота за здравство на РМ ја прими Министерот Венко Филипче.
Донацијата се состои од пристапни рампи со вкупна вредност од 3.500 евра ,а кој рампи наменета за инвадилизирани лица со кои можат непречено да се движат во КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ и олеснување на нивните секојдневни животни потреби во здравствената институција.
Примателот на донацијата КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ ,ја прима донацијата во ТРАЈНА СОПСТВЕНОСТ од донаторот Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни Потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид.
Донацијата се предава со  Акт за донација ,кој беше предаден на министерот Венко Филипче на ден 31-08-2018,кога во кругот на Општина Охрид .
 Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни Потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид изразува  посебна благодарност на сите наши помагатели, , Министерство за здравство, „Руски Транс“ ДОО Охрид, „Екошпар“Охрид,Душко Вељаноски и Драган Костоски,Охридски Бисер „Михајло Филев“, “Отпад“ ДООЕЛ Охрид
Донатор : Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни Потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид

Кликнете за зголемување на фото

3 (1) 1 5 (2) 3 (2) 5 (1) 6