Број на текстови објавени денес: 94
image003
image003

ПОПУЛИСТИЧКИОТ ЕЛИТИЗАМ ВО ЕРОЗИВНА МАКЕДОНИЈА

15241419_1705931936390522_4585580474851621348_n

Популизам потекнува од  францускиот збор populisme, од латинскиод збор populus — народ.Тоа  е говор со кој се тврди дека се поддржува народот наспроти елитите. Популизмот може во себе да содржи идеологија која повикува на промена на општеството или реторички стил развиен од членовите на политичките или општествените движења. Генерално, популизмот повикува на идејата на демократијата, пред сè како израз на волјата на народот.Во нашето опшествено живеење популизмот ите како е поврзан со Елитизмот.Елитизам е термин кој се користи во идеологијата, движејанта ни и пракса втемелена во нелие си уверување дека , тој како поединиец или група има право да одлучува, управува или да биде власт во некоје друштво, држава и друго.Тоа се оние лица кој имаат погрешна перцепција дека се припадници на некоја си „преодредена елита“, која треба да управува со поголема маса народ во нивно име ,како преодредени да бидат над нив?! таквите елитисти,со погрешна перцепција за себе и за друштвото околу нив , им наметнало лично убедување ,дека тие се оние кој се наинтелегентни во опшеството, дека тие имаат физичка или ментална доминација врз останата популација, односно дека тие се оние кој се над обичните луѓе.Таквата нивна сила ,елитистите ја црпат од нивната политичка или материјална или партиска моќ и нивната квази супериорност врз другиот народ ја оправдуваат со тврдењето дека обичниот народ немал интелектуални и материјални способност каква што имале тие?!Во опшествените уредувања ваквите типови се нарекуваат како автократи или попознат термин за нив е терминот Олигархија, чија моќ ја доведуваат до суштинско преуредување на едно опшество во Технократија!

Таквите Елитисти имаат и определен рок на траење.Како главен адут на Елитизмот се јавува Популизмот ,кој им служи како иструмент за покривање на нивните неспособности,необразованост и интелектуален бродолом.Во суштина Елитистите се празни луѓе на кои емоциите им служат како задоволување на нивното лично Его на надмоќ врз другите граѓани.Нивната супериорност ја докажуваат во создавање на вештачки неприродни мали групи ,каде тие се истакнуваат како надмоќни,кој останатите мораат да им се потчинети.Секако да го задоволат ваквото нешто , тие елитизмот го практикуваат по познатата поговорка на Цезар :„Раздели ,па владеј-Devide et Impera“.

За жал ваквите групи на вештачка елита најшовеќе успеваат во земји на транзиција, неразвиени земји , меѓу кој е и нашата Македонија.

Вештачки создадената елита во едно опшество е најголемото зло на тоа опшество.дечките слушнале , но не ја разбрале суштината,па затоа практикуваат Популизам.

Сашо Денеосвски