Број на текстови објавени денес: 39
LAKI HOTEL
LAKI HOTEL

МАКЕДОНСКА ПОЛИЦЈА:ПРЕГЛЕД НА РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ПО СПРОВЕДЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТАПКИ

mvr-zgrada_1_9

 

 ПРЕГЛЕД НА РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ПО СПРОВЕДЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТАПКИ

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 21.11.2016 до 25.11.2016 година

 

 

 

Работно место

 

Повреда сторена по член од Колективен договор на МВР

 

Мерка

„началник на отсек„, Отсек за криминалистичко технички увиди и прелиминарни анализи, СВР Тетово Член 208 став 1  1 точка 3

(ненавремено ги извршувал работните обврски)

Писмено предупредување
Полициски службеници ЕПОИ-Алфа Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Прекумерно употребиле физичка сила

6х15%
Полициски службеници ЕПОИ-Алфа Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

 

Прекумерно употребиле физичка сила

6х10%
Полициски службеници ЕПОИ-Алфа Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не привеле лица при вршење на прекршок

4х10%
Виш инспектор во СВР Куманово Нема повреда Запирање
Полицаец во ПО Велушина во СВР Битола Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не бил затекнат пред објектот кој требал да го обезбедува

3х10%
Полицаец во ПО Велушина во СВР Битола Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не бил затекнат пред објектот кој требал да го обезбедува

4х10%
Полициски службеници во ПС ОН Кратово СВР КУманово Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не ги презеле потребните мерки и дејтвија во врска со случена сообраќајна незода

6х15%