Број на текстови објавени денес: 70
LAKI HOTEL
LAKI HOTEL

Лопатарењето ќе заврши на 21 ноември

gruevski-lopata-prdejci

Според Изборниот законик, изборната кампања почнува 20 дена пред денот на изборите, а завршува 24 часа пред денот на гласањето.

Кампањата трае само три недели за да се намалат трошоците и за да се создадат еднакви можности за независните кандидати. Од таа причина, во 2006 година од 30 на 20 дена беше скратена и изборната кампања за локалните избори.

Додека не почне изборната кампања (21 ноември), Владата работи нормално.

Според Законот за спречување на корупцијата, од денот на донесувањето на одлуката за распишување избори до завршувањето на изборот за пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на влада, извршната власт не смее со буџетски средства да почнува изградба на инфраструктура, како патишта, водоводи, далноводи, канализација, ниту училишта и градинки.

Почетокот на кампањата значи дека почнуваат да важат нови правила, како за однесувањето на јавните функционери, така и за медиумите.

Оттогаш јавните функцинери се само „технички“, а ако се кандидати за пратеници, имаат шанса за 20 дена да ги убедат гласачите повторно да гласаат за нив. Иако во Македонија одамна не се знае која е границата меѓу јавната и партиска фунција, сепак Изборниот законик предвидел правила на однесување за време на изборната кампања.

META
(насловот е редакциски)