Број на текстови објавени денес: 78
image003
image003

БиХ забрани користење на нејзината музика во Македонија

%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8

И Босна и Херцеговина забрани  да се користи таможната музика во Македонија. Собранието на организацијата АМУС од Босна и Херцеговина на последната седница одлучи да се забрани користење на музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република Македонија .

Согласно известувањето оваа забрана стапува на сила веднаш, а се применува од 4 ноември.

За ова денеска информира ЗАМП Македонија како организација која е овластена да ги превземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на АМУС, а врз основа на склучените мегусебни договори за реципроцитет.